Kościół Św. Jakuba w Sobótce

Wśród kilku znaczących zabytków wyróżnia się gotycki kościół św. Jakuba Starszego, usytuowany w górnej części rynku. Badania archeologiczne prowadzone na miejscu po II wojnie światowej ujawniły ślady romańskiej bazyliki, zbudowanej z miejscowego granitu i gabra. Kościół ten nie dotrwał do naszych czasów, a obecna, gotycka świątynia pochodzi z połowy wieku XV.

Znacznie późniejszy, bo pochodzący z XVIII wieku jest wystrój świątyni, która w 1739 roku zbarokizowano, odbudowując ją po ogromnym pożarze, jaki miał miejsce dziewięć lat wcześniej.

Najstarsze fragmenty murów znaleźć można m.in. w przyziemiu wieży, gdzie wtórnie umieszczono też romańską rzeźbę lwa. Wewnątrz warto zwrócić uwagę na barokowy ołtarz główny z obrazem przedstawiającym patrona świątyni w otoczeniu aniołów; poniżej nich zniszczona pożarem Sobótka.

Z lewej strony ołtarza stoi rzeźba św. Norberta, z prawej św. Augustyna. Bogato zdobiona ambona pochodzi z 1680 roku.

Adres: ul. Św. Jakuba 10, Sobótka
Telefon: 71 316 21 61
www.sobotka.archidiecezja.wroc.pl