Rada Miejska

Rada Miejska

PRZEWODNICZĄCA RADY MIEJSKIEJ:
HANNA PIWOWARSKA

WICEPRZEWODNICZĄCA:
DANUTA SZCZĘCH-DROZD

Przewodniczący Rady Miejskiej przyjmuje interesantów w każdy pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca w godz. 15:30 – 16:30.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej przyjmuje interesantów w każdy drugi i czwarty poniedziałek miesiąca w godz. 15:30 – 16:30

Numer telefonu czynny podczas dyżurów (71) 390-38-48

 

 SKŁAD RADY:

CHRZAN GRZEGORZ gchrzan@sobotka.pl
CZYŻ IWONA iczyz@sobotka.pl
GAJEWSKA IRENA igajewska@sobotka.pl
HAJDAMOWICZ EDYTA ehajdamowicz@sobotka.pl
JURASZEK MAREK mjuraszek@sobotka.pl
KARCZEWSKI WALDEMAR wkarczewski@sobotka.pl
KOCIŃSKI ANDRZEJ akocinski@sobotka.pl
KOTWICA RAFAŁ rkotwica@sobotka.pl
LADRA PAWEŁ pladra@sobotka.pl
ŁĘŻNIAK ALEKSANDER alezniak@sobotka.pl
PIWOWARSKA HANNA hpiwowarska@sobotka.pl
PODESZWA MARZENA mpodeszwa@sobotka.pl
SĄCZAWA LIDIA lsaczawa@sobotka.pl
SALTARSKI RYSZARD rsaltarski@sobotka.pl
SZCZĘCH-DROZD DANUTA dszczechdrozd@sobotka.pl
 

SKŁADY OSOBOWYCH STAŁYCH KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W SOBÓTCE:

Przewodniczący Komisji Budżetowo – Gospodarczej i Rolnictwa:
Edyta Hajdamowicz
Zastępca Przewodniczącego – Radna Danuta Szczęch-Drozd

Członkowie Komisji:

 • Radny GRZEGORZ CHRZAN
 • Radna CZYŻ IWONA
 • Radna GAJEWSKA IRENA
 • Radny JURASZEK MAREK
 • Radny  KOTWICA RAFAŁ
 • Radny ŁĘŻNIAK ALEKSANDER
 • Radna PODESZWA MARZENA
 • Radny SALTARSKI RYSZARD
 • Radna SĄCZAWA LIDIA

Zobacz protokoły posiedzeń Komisji Budżetowo – Gospodarczej i Rolnictwa >>

 

Przewodniczący Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu:
IRENA GAJEWSKA
Zastępca Przewodniczącego – Radny ALEKSANDER ŁĘŻNIAK

Członkowie Komisji:

 • Radny KOCIŃSKI ANDRZEJ
 • Radny LADRA PAWEŁ
 • Radna SĄCZAWA LIDIA

Zobacz protokoły posiedzeń Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu >>

Przewodniczący Komisji Spraw Obywatelskich:
DANUTA SZCZĘCH – DROZD
Zastępca Przewodniczącego – Radny RAFAŁ KOTWICA

Członkowie Komisji:

 • Radna HAJDAMOWICZ EDYTA
 • Radny KOCIŃSKI ANDRZEJ
 • Radna PODESZWA MARZENA
 • Radna SĄCZAWA LIDIA

Zobacz protokoły posiedzeń Komisji Spraw Obywatelskich >>

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej:
WALDEMAR KARCZEWSKI

Członkowie Komisji:

 • Radny CHRZAN GRZEGORZ
 • Radna CZYŻ IWONA

Zobacz protokoły posiedzeń Komisji Rewizyjnej >>

 

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji:
MAREK JURASZEK
Zastępca Przewodniczącego – Radny PAWEŁ LADRA

Członkowie Komisji:

 • Radny KARCZEWSKI WALDEMAR
 • Radny SALTARSKI RYSZARD
 • Radna GAJEWSKA IRENA

Zobacz protokoły posiedzeń Komisji Skarg, Wniosków i Petycji >>

Wszelkie zapytania do poszczególnych Komisji można kierować na adres Biura Rady: biurorady@sobotka.pl z dopiskiem, do której Komisji pytanie jest kierowane.

Zobacz protokoły wspólnych posiedzeń komisji >>