Muzeum Ślężańskie im. Stanisława Dunajewskiego

W dawnym szpitalu miejskim kanoników regularnych, przy dzisiejszej ulicy Św. Jakuba 18 w Sobótce, ma siedzibę Muzeum Ślężańskie im. Stanisława Dunajewskiego.

Renesansowy budynek powstał około roku 1568, o czym ma świadczyć data na portalu wejściowym, ozdobionym godłem fundatora szpitala, opata Eliasza Schwanenberga (vel Schwanna) i gmerkami kilku miejscowych patrycjuszy.

W wejściu głównym do właściwego szpitala umieszczono wtórnie ( niezmiernie rzadki w swej formie) manierystyczny portal, przeniesiony ze zniszczonej kamienicy w rynku. . Oprócz symbolicznego wizerunku ”miedzianego węża mojżeszowego” zawiera on inskrypcję po grecku, hebrajsku i łacinie „ Jezus Nazarejczyk Król Żydowski” oraz tekst wotywny w staroniemczyźnie.

W niszy bramnej wmurowano w ścianę północną kilka fragmentów ozdobnej, późnogotyckiej i renesansowej kamieniarki z nieistniejących już domów około rynkowych. Dalej można zobaczyć słynną „Piętę sobócką”, fragment pręgierza nazywany „kolumną Ślężańską” i tablicę herbową z zamku w Rogowie Sobóckim. W lapidarium przed Muzeum znajdują się ponadto: krzyż pojednania, kapliczka słupowa, wczesnogotycka chrzcielnica z czerwonego piaskowca, barokowa kamienna ławeczka ogrodowa i blok kolumny ze znakiem „X” oraz liczne fragmenty rzeźb parkowych i płyt nagrobnych.

Na piętrze Muzeum eksponowana jest wystawa obrazująca pogańskie korzenie Świętej Góry Słowian. Ciekawostkę stanowi tu rekonstrukcja antropologiczna głowy kobiety z pochówku szkieletowego, prezentowanego na tej wystawie. Dalej prezentowane są zbiory przyrodnicze ukazujące faunę, florę, geologię i dendrologię Masywu Ślęzy. Sala parteru poświęcona jest wystawom czasowym.

Placówka czynna jest od środy do niedzieli i w każdy ostatni wtorek miesiąca w godzinach od 9.00 do 16.00

Ceny biletów wstępu:

  • normalny 10 zł; młodzież ucząca się 5 zł,
  • w czwartek wstęp wolny

Siedziba:
Muzeum Ślężańskie im. Stanisława Dunajewskiego w Sobótce
ul. św. Jakuba 18, 55-050 Sobótka
tel./fax: 71 316 26 22
www.muzeum.sobotka.pl