Kościół w Starym Zamku

Prawdopodobnie najstarszy kościół w Europie pod wezwaniem Św. Stanisława Biskupa i Męczennika. XIII wieczna budowla sakralna to późnoromańska świątynia wybudowana z kamienia łamanego.

Do dziś zachowały się w nim oryginalne romańskie prezbiterium i przylegającą do niego zakrystia oraz nawa kościoła. Nad głównym wejściem możemy podziwiać tympanon przedstawiający Matkę Boską i Św. Stanisława. Co ciekawe, wejścia do nawy strzegą „uśmiechnięte” lwy romańskie.