Sanktuarium Św. Anny w Sobótce

Kościół św. Anny, pierwotnie zbudowany poza granicami miasta jako kaplica służąca pielgrzymom przybywającym do cudownej figury św. Anny Samotrzeć, patronki rodzin (obecnie prezbiterium). Jest to budowla późnogotycka, zbudowana w XIV wieku, w kolejnych kilka razy rozbudowywana, o czym świadczy jej zróżnicowana bryła.

Do wnętrza prowadzi portal z ok. 1520 roku z nieco późniejszym zwieńczeniem, w którym znajduje się kartusz herbowy z monogramem  kanoników regularnych obediencji arrovezyjskiej.

Barokowe wyposażenie świątyni zachowało się tylko w części, bowiem podczas powojennych remontów zostało częściowo przeniesione m.in. do kościoła św. Jakuba. Z pozostałego wyposażenia warto zwrócić uwagę na ołtarz główny, ambonę i liczne figury świętych. Przy kościele stoją kamienne rzeźby – lew romański oraz rzeźba starożytna „grzyb”.

Adres: ul. Świdnicka, Sobótka
Telefon: 71 316 21 61
www.sobotka.archidiecezja.wroc.pl