Rezerwat archeologiczny w Będkowicach

Jedno z najważniejszych miejsc na terenie gminy, gdzie zachowały się ślady Ślężan zamieszkujących te tereny.

Zespół osadniczy w Będkowicach datuje się na VIII-XI w. Rezerwat archeologiczny został utworzony 1975 r. przez Wojewódzki Ośrodek Archeologiczno-Konserwatorski. Jest to jeden z najlepiej zachowanych wczesnośredniowiecznych zespołów osadniczych w Europie Środkowej.

Otoczony drewniano-ziemnym wałem (umocnionym kamieniami i gliną) gród obronny zbudowany był na planie owalu. Dziś w Rezerwacie możemy podziwiać rekonstrukcję drewnianej zabudowy mieszkalnej, o konstrukcji wieńcowej.

Nieopodal grodu zachowały się kurhany – zespoły cmentarne. Na terenie Rezerwatu turyści mogą skorzystać z drewnianych wiat wypoczynkowych, a także dowiedzieć się nieco o życiu dawnych Ślężan z tablic informacyjnych.

Adres: przy szosie na trasie Strzegomiany – Będkowice