Zmiany w programie priorytetowym „Czyste powietrze”

W Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka od 2021 r. prowadzony jest punkt konsultacyjny programu priorytetowego Czyste Powietrze. Pracownicy urzędu udzielają informacje nt. programu, pomagają wypełniać a następnie przesyłają do WFOŚ i GW we Wrocławiu wnioski o dofinansowanie oraz o płatność.

W Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka od 2021 r. prowadzony jest punkt konsultacyjny programu priorytetowego Czyste Powietrze. Pracownicy urzędu udzielają informacje nt. programu, pomagają wypełniać a następnie przesyłają do WFOŚ i GW we Wrocławiu wnioski o dofinansowanie oraz o płatność.

Program skierowany jest do osób fizycznych, które są:

  • właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub
  • wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Od 3 stycznia 2023 r. ruszyła kolejna odsłona programu Czyste Powietrze. Jedną z oczekiwanych zmian jest zwiększenie wartości progów dochodowych kwalifikujących do uzyskania dofinansowania w ramach wszystkich części Programu. W części:

  • I Programu – do 135 000 zł,
  • II Programu – do 1 894 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym,
  • III Programu – do 1 090 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Kolejną pozytywną zmianą jest podwyższona dotacja na wymianę „kopciucha” i termomodernizację domu. Natomiast w sytuacji, gdy wnioskodawca zdecyduje się na przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji budynku, będzie mógł uzyskać najwyższe dofinansowanie z obejmującej go części programu Czyste Powietrze. Najwyższe poziomy dofinansowania, uwzględniające kompleksową termomodernizację wraz z mikroinstalacją fotowoltaiczną w poszczególnych częściach programu kształtują się do poziomu 66 tys. zł w I części, 99 tys. zł w II części, a nawet do  135 tys. zł bezzwrotnej dotacji w III części programu.

Właściciele domów jednorodzinnych, będą mogli otrzymać dofinansowanie tak, jak do tej pory, na wymianę źródła ciepła oraz rozwiązania służące dociepleniu budynku wraz z np. modernizacją co i cwu, czy montażem wentylacji z rekuperacją oraz zamontowaniem mikroinstalacji fotowoltaicznej. Dodatkowo na jeden budynek/lokal mieszkalny może zostać udzielona i wypłacona dotacja na podstawie maksymalnie dwóch wniosków o dofinansowanie (Nie wlicza się tutaj wniosków zrealizowanych i rozliczonych przed 14.05.2020r.).

Kolejną zmianą jest status podatku VAT w programie. Od dnia 3 stycznia 2023 r. VAT nie jest już kosztem kwalifikowanym, dlatego też intensywność  dofinansowania  jest określona w %  faktycznie poniesionych kosztów netto.

 

            W nowej odsłonie programu zmieniły się także zapisy związane z pozostałymi kosztami kwalifikowanymi. Nie otrzymamy już dofinansowania na kocioł na ekogroszek ani na  niskotemperaturowe pompy ciepła typu powietrze/woda.

Po więcej szczegółowych informacji zapraszamy do Urzędu Gminy do pokoju nr 6.