Wynik III przetargu na dz. nr 73/2, o. Olbrachtowice

Wynik III przetargu na dz. nr  73/2, o. Olbrachtowice

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOBÓTKA

ogłoszonego Zarządzeniem Nr 6/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 09 stycznia 2024 roku w sprawie ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sobótka

 

III przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 21 lutego 2024 r. o godz. 10:00, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka, Rynek 1, Sobótka

 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona jako działka nr 73/2, obręb Olbrachtowice o pow.  0,1220 ha, KW Nr WR1K/00128210/8.

    Liczba osób/podmiotów zakwalifikowanych do przetargu – 2

    Liczba osób/podmiotów biorących udział w przetargu – 0

    Liczba osób/podmiotów niedopuszczonych do przetargu – brak

    Cena wywoławcza nieruchomości –  90.000,00 zł netto

    Najwyższa cena osiągnięta w przetargu  – brak

    Osoba/podmiot ustalona/y w przetargu jako nabywca nieruchomości  – brak

 

Informację wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka oraz zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sobótka i stronie internetowej Gminy Sobótka na okres  7 dni, tj. od 29.02.2024r. do 07.03.2024r.