Wynik III przetargu na dz. nr 2682 (nr dz. arch. 10/21 AM-33), o. Sobótka

Wynik III przetargu na dz. nr  2682 (nr dz. arch. 10/21 AM-33), o. Sobótka

 

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOBÓTKA

 

ogłoszonego Zarządzeniem Nr 244/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sobótka.

III przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 31 stycznia 2024 r. o godz. 11:00, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka, Rynek 1, Sobótka i zakończył się wynikiem negatywnym.

 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona jako działka nr 2682 (nr dz. arch. 10/21 AM-33), obręb Sobótka o pow. 0,1106 ha, KW Nr WR1K/00360593/4.

 

Liczba osób/podmiotów zakwalifikowanych do udziału w przetargu  –  brak

Liczba osób/podmiotów biorących udział w przetargu  –  brak

   Liczba osób/podmiotów niedopuszczonych do przetargu  –  brak

   Cena wywoławcza nieruchomości  netto  –  177.000,00 zł

   Najwyższa cena osiągnięta w przetargu  netto  – brak

   Osoba/podmiot ustalona/y w przetargu jako nabywca nieruchomości  – brak

 

Informację wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka oraz zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sobótka i na stronie www.sobotka.pl.