Wynik III przetargu na dz. nr 202 AM-1, o. Kunów

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOBÓTKA

ogłoszonego Zarządzeniem Nr 125/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 24 sierpnia 2022 roku w sprawie ogłoszenia III przetargu ustnego publicznego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sobótka

III przetarg ustny publiczny nieograniczony odbył się w dniu 28 września 2022 r. o godz. 10:00, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka, Rynek 1, Sobótka

Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona jako działka nr 202 AM-1, o pow. 0,6800 ha, KW Nr WR1K/00174634/3, położona w obrębie Kunów

  • Liczba osób/podmiotów dopuszczonych do przetargu – brak
  • Liczba osób/podmiotów niedopuszczonych do przetargu – brak
  • Cena wywoławcza nieruchomości –  330 000,00 zł
  • Najwyższa cena osiągnięta w przetargu – brak
  • Osoba/podmiot ustalona/y w przetargu jako nabywca nieruchomości – brak

Informację wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Miasta i Gminy Sobótka oraz zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sobótka okres 7 dni tj. od 28.09.2022 r. do 05.10.2022 r.