Wynik III przetargu na dz. nr 146/4 AM-1, o. Stary Zamek

Wynik III przetargu na dz. nr 146/4 AM-1, o. Stary Zamek

 

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOBÓTKA

 

ogłoszonego Zarządzeniem Nr 245/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sobótka

 

III przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 23 stycznia 2023 r. o godz. 11:00, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka, Rynek 1, Sobótka

 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona jako działka nr  146/4 AM-1, obręb Stary Zamek o pow.  0,0924 ha oraz udział w wysokości 1/7 w niezabudowanej działce ewidencyjnej nr 146/1 AM-1, obręb Stary Zamek, o pow. 0,0657 ha, stanowiącej działkę dojazdową KW Nr WR1K/00130129/0.

    Liczba osób/podmiotów dopuszczonych do przetargu – brak

    Liczba osób/podmiotów niedopuszczonych do przetargu – brak

    Cena wywoławcza nieruchomości –  93.000,00 zł

    Najwyższa cena osiągnięta w przetargu – brak

    Osoba/podmiot ustalona/y w przetargu jako nabywca nieruchomości – brak

 

 

Informację wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka oraz zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sobótka i stronie internetowej Gminy Sobótka na okres  7 dni, tj. od 31.01.2024 r. do 07.02.2024 r.