Wynik II przetargu na dz. nr 344/1 AM-1, o. Rogów Sobócki

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOBÓTKA

 

ogłoszonego Zarządzeniem Nr 139/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka

z dnia 5 września 2022 roku w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego publicznego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej

własność Gminy Sobótka

 

II przetarg ustny publiczny nieograniczony odbył się w dniu 12 października 2022 r. o godz. 10:00, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka, Rynek 1, Sobótka

Nieruchomość niezabudowana oznaczona jako działka nr 344/1 AM-1, o pow. 0,1600 ha, KW Nr WR1K/00262368/1, położona w obrębie Rogów Sobócki

  • Liczba osób/podmiotów dopuszczonych do przetargu – brak
  • Liczba osób/podmiotów niedopuszczonych do przetargu – brak
  • Cena wywoławcza nieruchomości –  150 000,00 zł
  • Najwyższa cena osiągnięta w przetargu – brak
  • Osoba/podmiot ustalona/y w przetargu jako nabywca nieruchomości – brak

Informację wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Miasta i Gminy Sobótka oraz zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sobótka na okres 7 dni tj. od 14.10.2022 r. do 21.10.2022 r.