Wynik II przetargu na dz. nr 14/1 AM-19, o. Sobótka

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOBÓTKA

ogłoszonego Zarządzeniem Nr 126/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 24 sierpnia 2022 roku w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego publicznego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sobótka

II przetarg ustny publiczny nieograniczony odbył się w dniu 28 września 2022 r. o godz. 11:00, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka, Rynek 1, Sobótka

Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona jako działka nr 14/1, AM-19, o pow. 1,4892 ha, KW Nr WR1K/00094986/0, położona w obrębie Sobótka

  • Liczba osób/podmiotów dopuszczonych do przetargu – brak
  • Liczba osób/podmiotów niedopuszczonych do przetargu – brak
  • Cena wywoławcza nieruchomości – 1 600 000,00 zł
  • Najwyższa cena osiągnięta w przetargu – brak
  • Osoba/podmiot ustalona/y w przetargu jako nabywca nieruchomości – brak

Informację wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Miasta i Gminy Sobótka oraz zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sobótka okres 7 dni tj. od 28.09.2022 r. do 05.10.2022 r.