Wynik I przetargu ustnego ograniczonego do użytkowników nieruchomości przylegających do działki 252/2 AM-1, o. Rogów Sobócki.

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOBÓTKA

 

ogłoszonego Zarządzeniem Nr 224/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 22 listopada 2023 r., w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego ograniczonego do użytkowników nieruchomości przylegających do działki nr 252/2 AM-1, o. Rogów Sobócki na dzierżawę do lat 3 nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sobótka.

 

I przetarg ustny ograniczony odbył się w dniu 10 stycznia 2024 r. o godz. 10:00, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka, Rynek 1, Sobótka

Część nieruchomości gruntowej niezabudowanej w granicach działki nr 252/2 AM-1, o pow. 0,5500 ha, KW Nr WR1K/00254564/6, położona w obrębie Rogów Sobócki

  • Liczba osób/podmiotów dopuszczonych do przetargu – 1
  • Liczba osób/podmiotów niedopuszczonych do przetargu – brak
  • Cena wywoławcza nieruchomości –  440,00 zł
  • Najwyższa cena osiągnięta w przetargu – 530,00 zł
  • Osoba/podmiot ustalona/y w przetargu jako dzierżawca nieruchomości – Tomasz Mielczarek

Informację wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Miasta i Gminy Sobótka oraz zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sobótka okres 7 dni tj. od 18.01.2024 r. do 25.01.2024 r.