Wynik I przetargu na dz. nr 911 AM-1, o. Sulistrowiczki

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOBÓTKA

 

ogłoszonego Zarządzeniem Nr 130/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka

z dnia 29 sierpnia 2022 roku w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego ograniczonego

na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej

własność Gminy Sobótka

 

I przetarg ustny ograniczony odbył się w dniu 6 października 2022 r. o godz. 10:00, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka, Rynek 1, Sobótka

Nieruchomość niezabudowana oznaczona jako działka nr 911 AM-1, o pow. 0,0042 ha, KW Nr WR1K/00095360/3, położona w obrębie Sulistrowiczki

  • Liczba osób/podmiotów dopuszczonych do przetargu – 1
  • Liczba osób/podmiotów niedopuszczonych do przetargu – brak
  • Cena wywoławcza nieruchomości –  7 000,00 zł
  • Najwyższa cena osiągnięta w przetargu – brak
  • Osoba/podmiot ustalona/y w przetargu jako nabywca nieruchomości – brak

Informację wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Miasta i Gminy Sobótka oraz zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sobótka na okres 7 dni tj. od 06.10.2022 r. do 13.10.2022 r.