Wynik I przetargu na dz. nr 35/1 AM-12, o. Sobótka

Wynik I przetargu na dz. nr 35/1 AM-12, o. Sobótka

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOBÓTKA

ogłoszonego Zarządzeniem Nr 9/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 18 stycznia 2023 roku w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sobótka

I przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 19 kwietnia 2023 r. o godz. 10:00, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka, Rynek 1, Sobótka

Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona jako działka nr 35/1 AM-12, obręb Sobótka o pow. 0,5391 ha, KW Nr WR1K/00132089/1.

 

    Liczba osób/podmiotów dopuszczonych do przetargu – brak

    Liczba osób/podmiotów niedopuszczonych do przetargu – brak

    Cena wywoławcza nieruchomości –  500.000,00 zł

    Najwyższa cena osiągnięta w przetargu – brak

    Osoba/podmiot ustalona/y w przetargu jako nabywca  nieruchomości – brak

 

Informację wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka oraz zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sobótka i stronie internetowej Gminy Sobótka.