Wynik I przetargu na dz. nr 2773 (poprzednio: dz. nr 15/4 AM-33), o. Sobótka oraz udziału 1/4 w dz. nr 2772 (poprzednio: dz. nr 15/3 AM-33), o. Sobótka

Wynik I przetargu na dz. nr 2773 (poprzednio: dz. nr 15/4 AM-33), o. Sobótka oraz udziału 1/4 w dz. nr 2772 (poprzednio: dz. nr 15/3 AM-33), o. Sobótka

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOBÓTKA

ogłoszonego Zarządzeniem Nr 193/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 09 października 2023 roku w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sobótka

I przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 16 listopada 2023 r. o godz. 10:00, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka, Rynek 1, Sobótka

Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona jako działka nr 2773 (nr dz. archiwalny: 15/4 AM-33), o. Sobótka, o pow. 0,0902 ha oraz udział 1/4 w dz. nr 2772 (nr dz. archiwalny: 15/3 AM-3), o. Sobótka, o pow. 0,0215 ha, KW Nr WR1K/00095019/8

   Liczba osób/podmiotów zakwalifikowanych do  przetargu –10

Liczba osób/podmiotów biorących udział w przetargu – 9

   Liczba osób/podmiotów niedopuszczonych do przetargu – brak

   Cena wywoławcza nieruchomości  netto –  137.170,00 zł

   Najwyższa cena osiągnięta w przetargu  netto – 213.800,00 zł + 23 %  VAT

   Osoba/podmiot ustalona/y w przetargu jako nabywca nieruchomości – Patryk Koziarek

Informację wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka oraz zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sobótka i na stronie www.sobotka.pl, tj. od dnia 24.11.2023r. do 30.11.2023r.