Wynik I przetargu na dz. nr 12/6 AM-6, o. Sobótka

Wynik I przetargu na dz. nr 12/6 AM-6, o. Sobótka

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOBÓTKA

ogłoszonego Zarządzeniem Nr 62/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 17 marca 2023 roku w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sobótka

I przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 21 kwietnia 2023 r. o godz. 10:00, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka, Rynek 1, Sobótka

Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona jako działka nr 12/6 AM-6, obręb Sobótka o pow. 0,1020 ha, KW Nr WR1K/00240243/9.

    Liczba osób/podmiotów dopuszczonych do przetargu – 5

    Liczba osób/podmiotów biorących udział w przetargu – 3

    Liczba osób/podmiotów niedopuszczonych do przetargu – brak

    Cena wywoławcza nieruchomości  netto –  153.000,00 zł

    Najwyższa cena osiągnięta w przetargu  netto – 198.900,00 zł + 23% VAT

    Osoba/podmiot ustalona/y w przetargu jako nabywca nieruchomości – IONYX Błażej Oleszkiewicz

 

Informację wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka oraz zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sobótka i na stronie www.sobotka.pl.