Uproszczenie zasad przemieszczania ziemniaków z Polski do innych państw UE

Zasady przemieszczania ziemniaków innych niż przeznaczone do sadzenia tzw. towarowych (konsumpcyjnych, przemysłowych) wyprodukowanych na terenie Polski - do państw członkowskich Unii Europejskiej.