Uczczono pamięć rotmistrza Witolda Pileckiego

Uroczyste obchody kolejnej rocznicy urodzin rotmistrza Witolda Pileckiego odbyły się 13 maja 2024 roku. Pod pomnikiem rotmistrza złożono kwiaty, dbając o pamięć tego wybitnego bohatera. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele szkół, którzy przybyli z sztandarami, a także dyrektorzy Muzeum Ślężańskiego, Ślężańskiego Ośrodka Kultury oraz przedstawiciele Samorządu.

Podczas ceremonii uczczono bohaterskie czyny rotmistrza Pileckiego oraz jego niezłomną postawę w obliczu najtrudniejszych wyzwań historycznych. To ważne wydarzenie nie tylko upamiętnia jego życie i działalność, ale także przypomina o wartościach, które reprezentował.

Obecność szkół z ich sztandarami oraz przedstawicieli instytucji kulturalnych i samorządowych podkreślała znaczenie pamięci historycznej i edukacji patriotycznej w społeczeństwie. Dzięki temu rodzajowi wydarzeń możemy kontynuować dziedzictwo rotmistrza Pileckiego i uczyć się z jego przykładu.


Galeria zdjęć