Trwa rekrutacja do Programu Stypendialnego Horyzonty!

Zgłoszenia są przyjmowane do 31.03. 2024 r.

Uczniów i uczennice z małych miejscowości, którzy kończą szkołę podstawową i chcą rozpocząć naukę w najlepszych liceach i technikach w dużych miastach, zapraszamy do zgłaszania się do Stypendium Horyzonty.

 Uczniów z województwa dolnośląskiego szczególnie zapraszamy do Wrocławia – do VIII Liceum Ogólnokształcącego i Technikum Nr 10. W ramach stypendium uczniowie otrzymują

wsparcie finansowe przez całą szkołę średnią w postaci:

  •  finansowania opłat za bursę, wyżywienia i komunikacji miejskiej w mieście nauki
  •  wspólnych wyjazdów na wakacje i ferie
  •  dodatkowych kursów językowych
  •  indywidualnego wsparcia w rozwijaniu pasji, wiary we własne możliwości i w wyborze dalszej drogi

W każdym mieście jest koordynator Programu Stypendialnego Horyzonty, który organizuje cykliczne spotkania scalające społeczność stypendialną i dające możliwości poznania miasta, a także utrzymuje indywidualny kontakt ze stypendystami oraz wspiera ich na każdym etapie.

  • To wszystko zapewnia program Fundacji EFC i Fundacji Rodziny Staraków.
  • Zgłoszenia są przyjmowane do 31.03. 2024 r.

Szczegóły: www.efc.edu.pl/programy/horyzonty