Strategia Rozwoju Gminy Sobótka Sobótka na lata na lata 2022-2032 - formularz zgłaszania uwag do projektu