Sprzedaż końcowa węgla

Informujemy, że w maju ruszyła sprzedaż końcowa węgla posiadanego przez gminę, sprowadzonego w ramach preferencyjnej zakupu. Sprzedaż będzie się odbywać bez limitów ilościowych oraz ograniczeń terytorialnych.

Informujemy, że w maju rusza sprzedaż końcowa węgla posiadanego przez gminę, sprowadzonego w ramach preferencyjnej zakupu.

  • Sprzedaż ma odbywać się bez limitów ilościowych oraz ograniczeń terytorialnych.
  • Zmiany wprowadza podpisana 27 kwietnia 2023 r. przez Prezydenta nowelizacja ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe.

Zmiany w ustawie zakładają:

  •  wydłużenie okresu działania ustawowego systemu dystrybucji węgla;

Mieszkańcy będą mogli składać wnioski do 30 czerwca br. na węgiel pozostały w gminie, co pozwoli na wyprzedanie ewentualnie posiadanych przez gminy zasobów węgla. Sprzedaż końcowa może być prowadzona najpóźniej do 31 lipca 2023 r.

  •  brak limitu ilościowego;

Zniesienie istniejącego limitu ilościowego przypadającego na jedno gospodarstwo domowe. Tym samym niezależnie czy mieszkaniec zakupił już węgiel w ilości maksymalnej przewidzianej ustawą, będzie mógł zakupić dodatkową ilość węgla bez ograniczeń ilościowych.

  •  węgiel dla mieszkańców innych gmin.

Zgodnie z nowelizacją jest możliwy zakup węgla w innej gminie, o ile wnioskodawcy są uprawnieni do dodatku węglowego.

  1.  Po oszacowaniu ilości niesprzedanego węgla, na stronie BIP zostanie ogłoszona informacja o końcowej sprzedaży tego paliwa, określająca w szczególności:
  •  termin składania wniosków o zakup;
  •  szacunkową ilość paliwa stałego przeznaczonego do sprzedaży końcowej;
  •  cenę za tonę paliwa stałego.