Seniorzy mają ważny głos w Gminie Sobótka

Powołujemy Radę Seniorów!

Seniorzy mają ważny głos w Gminie Sobótka

10 kwietnia w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka, odbyło się kolejne już spotkanie robocze Mirosław Jarosz - Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka z przedstawicielami:

  • Klub Seniora - Sobótka
  • Związek Emerytów,
  • Rencistów i Inwalidów-Oddział Sobótka,

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów byłych pracowników Strzeblowskich Kopalń Mineralnych sp. z o.o. oraz osoby indywidualne.

Spotkanie ze społecznością seniorów jak zwykle odbyło się z wielkim entuzjazmem i zaangażowaniem!  Rozmawialiśmy o powołaniu Rady Seniorów, która będzie działać przy Radzie Miejskiej w Sobótce. Jest to istotny krok w kształtowaniu głosu tego środowiska 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za cenne uwagi i propozycje, które na pewno posłużą do dalszych działań na rzecz dobra naszej społeczności. Bądźmy razem w tym!