Rozwój edukacji przedszkolnej w gminie

Cieszymy się ogromnie, że możemy ogłosić naszą wspólną inicjatywę w ramach współpracy międzygminnej! 

 

Wspólnie z 6 innymi gminami będziemy realizować projekt dotyczący rozwoju edukacji przedszkolnej pt. „Rozwój edukacji przedszkolnej w gminach Czernica, Długołęka, Oleśnica, Sobótka, Wisznia Mała, Zawonia, Żórawina”. 

Dzięki wsparciu finansowemu z Unii Europejskiej, z FEDS 2021-2027 i środkom zapewnionym na realizację projektu w ramach Strategii ZIT, mamy możliwość stworzenia nowych, lepszych warunków dla edukacji przedszkolnej w naszych gminach. 

Całkowita wartość projektu wynosi 10.815.886 zł, a dzięki dofinansowaniu w wysokości 8.652.708,80 zł będziemy mogli realizować nasze cele w latach 2023-2027. Jest to ogromny krok naprzód dla naszych dzieci i społeczności lokalnych, które skorzystają z nowoczesnych rozwiązań edukacyjnych i lepszych warunków w przedszkolach. 

Podstawowym założeniem projektu jest:

  •  Zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych o 297 (łącznie na terenie 7 gmin);
  •  Zwiększenie liczby zajęć dodatkowych dla dzieci przedszkolnych (minimalna planowana liczba dzieci objętych zajęciami to 866) z zakresu rozwoju kompetencji kluczowych (nauki ścisłe i przyrodnicze, robotyka, języki obce, wycieczki przedszkolne) oraz redukcji deficytów rozwojowych (zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, terapeutyczne itp.);
  •  Dostosowanie nowych i istniejących oddziałów przedszkolnych do potrzeb projektu poprzez prace adaptacyjne oraz doposażenie w sprzęt elektroniczny, meble i pomoce dydaktyczne;
  •  Zwiększenie efektywności edukacji przedszkolnej dzięki szkoleniom kadry (kursy i studia podyplomowe).

W Zespole Szkolno - Przedszkolny im. M. Konopnickiej w Rogowie Sobóckim powstanie dodatkowy oddział, z projektu sfinansujemy wynagrodzenie opiekuna grupy, zorganizujemy ponad 600 godzin zajęć dodatkowych, np. logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne, bajkoterapia, zakup wyposażenia oraz 3 nauczycieli weźmie udział w cyklu szkoleń.

Mirosław Jarosz - Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka 5 kwietnia b.r. podpisał umowę partnerską w sprawę wspólnej realizacji tego projektu.Jesteśmy pełni nadziei, że nasza wspólna praca przyniesie wymierne efekty i przyczyni się do rozwoju naszych społeczności.