Rekrutacja do pierwszych klas szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024

W dniu 13 marca rozpoczęła się rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024 i potrwa do 7 kwietnia. Poniżej przedstawiamy wykaz publicznych placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sobótka:

  •  Szkoła Podstawowa nr 1 w ZSP im. J. Korczaka w Sobótce – ul. Świdnicka 20, 20a;
  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. M. Skłodowskiej-Curie w Sobótce – ul. M. Skłodowskiej-Curie 19;
  •  Szkoła Podstawowa w ZSP im. M. Konopnickiej w Rogowie Sobóckim – ul. Szkolna 7;
  •  Szkoła Podstawowa w ZSP w Świątnikach – ul. Parkowa 6.

Harmonogram czynności oraz terminy w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym określa Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka nr 18/2023 z dnia 27 stycznia 2023