Plan działania priorytetowego (obowiązuje od 01.07.2022 r. do 31.12.2022 r.)

Na podstawie rozpoznania dzielnicowego, analizy zdarzeń w systemie SWD, zgłoszeń w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, oczekiwań społeczeństwa oraz analizy stanu bezpieczeństwa, zdiagnozowano, iż problemem w rejonie służbowym nr 580 jest gromadzenia się osób spożywających alkohol oraz zaśmiecanie terenu przystanku autobusowego przy pl. ks. Józefa Bełcha w Sobótce.