OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZGŁOSZENIA UWAG DO OFERTY ZŁOŻONEJ PRZEZ UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY DOJO SOBÓTKA