OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZGŁOSZENIA UWAG DO OFERTY ZŁOŻONEJ PRZEZ STOWARZYSZENIE ROZWOJU MONTE SILESTII