OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZGŁOSZENIA UWAG DO OFERTY ZŁOŻONEJ PRZEZ STOWARZYSZENIE PIŁKI SIATKOWEJ ADRENALINA