Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Fundację Aktywni Ślężanie