OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW O DOTACJĘ NA INWESTYCJE Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW O DOTACJĘ NA INWESTYCJE Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

13.02.2023 r.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SOBÓTKA

ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowych w 2023 roku na inwestycje z zakresu ochrony środowiska

  

    I. Dotacja ma na celu poprawę stanu środowiska z uwzględnieniem zmniejszenia emisji gazów i pyłów do atmosfery, racjonalne wykorzystanie zasobów środowiska oraz propagowanie wśród mieszkańców Gminy Sobótka stosowania odnawialnych źródeł energii.

  1. Zasady udzielenia dotacji celowych z budżetu Gminy Sobótka określa Uchwała Nr XXXI/307/21 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na inwestycje z zakresu ochrony środowiska.
  2. Dotacje są przeznaczone na inwestycje z zakresu ochrony środowiska obejmujące zakup i montaż nowego źródła ciepła w celu ogrzewania budynku lub ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej tj. kotłów gazowych, pieców zasilanych prądem elektrycznym, instalacji elektrycznych do ogrzewania budynku, pomp ciepła, kotłów na biomasę oraz instalacji fotowoltaicznych.

II. Wnioski o udzielenie dotacji ze względu na duże zainteresowanie należy składać wyłącznie osobiście do pokoju nr 6 w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka – od dnia 23 lutego 2023 r. godz. 10:00 do wyczerpania środków zabezpieczonych w budżecie Gminy Sobótka.

Urząd Miasta i Gminy Sobótka

ul. Rynek 1

55-050 Sobótka

 

III. Wnioski należy składać wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr XXXI/307/21 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 29 kwietnia 2021 r.

IV. Wnioski o dotację w ramach rozpoczętego naboru, w danym roku budżetowym, przyjmowane i rozpatrywane będą według kolejności ich zgłoszenia do wysokości środków zabezpieczonych w budżecie Gminy Sobótka.

V. Udzielenie przez Gminę Sobótka dotacji nastąpi na podstawie umowy zawartej z wnioskodawcą.

VI.     Dotacja obejmuje tylko budynki mieszkalne oddane do użytkowania. 

VII. Dotacja nie może obejmować kosztów poniesionych przed dniem podpisania umowy o dotację. 

VIII. Warunkiem uzyskania dotacji jest trwałe zlikwidowanie źródła ciepła na paliwo stałe nie spełniające wymagań 5 klasy / ekoprojektu.