Obowiązek złożenia deklaracji od domku letniskowego lub nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe

Obowiązek złożenia deklaracji od domku letniskowego lub nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe

Właściciele domków letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych rekreacyjnie mają obowiązek złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka (osobiście, za pośrednictwem ePUAP lub przesłać pocztą tradycyjną) deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Druk deklaracji DO-2 można pobrać w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka ul. Rynek 1, 55-050, lub ze strony internetowej : https://bip.sobotka.pl/

Stawka opłaty ryczałtowej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w 2022 roku wynosi 191,90 zł. za cały rok.