Nabór wniosków o dofinansowanie prac związanych z demontażem, zbieraniem, transportem oraz unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Sobótka.

Burmistrz Mirosław Jarosz w imieniu Gminy Sobótka będzie starać się ponownie o dofinansowanie do programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy . Wysokość dofinansowania może wynieść do 70% kosztów zadania dla Beneficjenta końcowego.

Szanowni mieszkańcy!

Przypominamy, że pod koniec grudnia 2022 r został ogłoszony nabór wniosków o dofinansowanie prac związanych z demontażem, zbieraniem, transportem oraz unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Sobótka.

Burmistrz Mirosław Jarosz w imieniu Gminy Sobótka będzie starać się ponownie o dofinansowanie do programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy . Wysokość dofinansowania może wynieść do 70% kosztów zadania dla Beneficjenta końcowego. Warunkiem uruchomienia
programu będzie decyzja o przyznaniu środków zewnętrznych Gminie Sobótka przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

 Wnioski o dofinansowanie prac, można pobrać na stronie www.bip.sobotka.pl (https://eboi.sobotka.pl/karty-uslug/pokaz/120/wniosek-na-dofinansowanie-usuwania-wyrobow-zawierajacych-azbest-na-rok-2023 ), w pokoju nr 6 lub holu Urzędu Miasta i Gminy Sobótka. Wypełnione i kompletne wnioski należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka do dnia 28 stycznia 2023 r.

 

Ważna informacja!
Program realizowany będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Sobótka o dofinansowanie zadania związanego z realizacją „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sobótka ” przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. W przypadku, gdy wniosek Gminy nie zostanie zakwalifikowany do realizacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej, niniejszy nabór wniosków zostanie unieważniony.