Lista osób zakwalifikowanych do III przetargu - dz. nr 1894, o. Sobótka

Sobótka, dnia 07.02.2024 r.

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w III ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sobótka:

Dz. nr 1894 (nr dz. archiwalny 111/1 AM-18), obręb Sobótka, o powierzchni 0,1450 ha, nr księgi wieczystej WR1K/00080162/7

dnia 21 lutego 2024r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka,

Rynek 1, sala nr 11

Na podstawie § 15 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213 z późn. zm.) komisja przetargowa powołana Zarządzeniem Nr 176/2022 z dnia 4 listopada 2022 r. w składzie:

 

  1. Bożena Frass – przewodniczący komisji
  2. Izabela Gaworska – członek komisji
  3. Zuzanna Lejza – członek komisji

 

Zakwalifikowała do udziału w przetargu:

  1. Domet Konstrukcje Robert Gębal