Lista osób zakwalifikowanych do I przetargu - dz. nr 252/2 AM-1, o. Rogów Sobócki

Sobótka, dnia 04.01.2024 r.

 

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa

w pierwszym przetargu ustnym ograniczonego do użytkowników nieruchomości przylegających do działki nr 252/2 AM-1, o. Rogów Sobócki na dzierżawę do lat 3 nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sobótka:

część działki nr 252/2 AM-1, obręb Rogów Sobócki, o powierzchni 0,5500 ha,

dnia 10 stycznia 2024 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka,

Rynek 1, sala nr 11

 

Na podstawie § 15 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213 z późn. zm.) komisja przetargowa powołana Zarządzeniem Nr 176/2022 z dnia 04 listopada 2022 r. w składzie:

  1. Bożena Frass – przewodniczący komisji
  2. Zuzanna Lejza – członek komisji
  3. Justyna Zawadzka-Jurochnik– członek komisji

 

zakwalifikowała do udziału w przetargu:

1. Tomasza Mielczarka

 

Podpisy komisji przetargowej:

  1. Bożena Frass – przewodniczący komisji
  2. Zuzanna Lejza – członek komisji
  3. Justyna Zawadzka-Jurochnik  – członek komisji