Lista osób zakwalifikowanych do I przetargu - dz. nr 252/2 AM-1, o. Rogów Sobócki

Sobótka, dnia 28.04.2023 r.

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sobótka: działka nr 252/2 AM-1, obręb Rogów Sobócki, o powierzchni 0,5500 ha, dnia 08 maja 2023 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka, Rynek 1, sala nr 11

 

Na podstawie § 15 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213 z późn. zm.) komisja przetargowa powołana Zarządzeniem Nr 176/2022 z dnia 04 listopada 2022 r. w składzie:

  1. Bożena Frass – przewodniczący komisji
  2. Izabela Gaworska – członek komisji
  3. Jagoda Kreń-Konstanty – członek komisji

 

zakwalifikowała do udziału w przetargu:

1. Krzysztofa Gorczyńskiego