Lista osób zakwalifikowanych do I przetargu - dz. nr 2488; 2489; 2490; 2491; 2492; 2493; 2494; 2495 (nr dz. archiwalne 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25 AM-30), o. Sobótka

Sobótka, dnia 21.11.2023 r.

 

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa

w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sobótka:

 

działka nr 2488; 2489; 2490; 2491; 2492; 2493; 2494; 2495 (nr dz. archiwalne 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25 AM-30), obręb Sobótka, o powierzchni łącznej 6,7601 ha,

 

 

dnia 27 listopada 2023 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka,

Rynek 1, sala nr 11

 

Na podstawie § 15 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213 z późn. zm.) komisja przetargowa powołana Zarządzeniem Nr 176/2022 z dnia 04 listopada 2022 r. w składzie:

 1. Bożena Frass – przewodniczący komisji
 2. Izabela Gaworska – członek komisji
 3. Zuzanna Lejza – członek komisji

 

zakwalifikowała do udziału w przetargu:

 1. Remigiusza Bogdańskiego
 2. Marka Błacha
 3. Bartłomieja Kochańczyka
 4. Łukasza Kuriatę
 5. Mariusza Sycza
 6. Jacka Cyżyka
 7. Krzysztofa Gorczyńskiego

 

Podpisy komisji przetargowej:

 1. Bożena Frass – przewodniczący komisji
 2. Izabela Gaworska – członek komisji
 3. Zuzanna Lejza – członek komisji