Lista osób zakwalifikowanych do I przetargu - dz. nr 227 i 1913, o. Sobótka

Sobótka, dnia 07.02.2024 r.

 

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa

w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sobótka:

 

działka nr 227, obręb Sobótka, o powierzchni 0,6574 ha;

działka nr 1913, obręb Sobótka, o powierzchni 1,1300 ha.

Łączna powierzchnia przeznaczona do dzierżawy: 1,7874 ha.

 

Dnia 13 lutego 2024 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka,

Rynek 1, sala nr 11

 

Na podstawie § 15 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213 z późn. zm.) komisja przetargowa powołana Zarządzeniem Nr 176/2022 z dnia 04 listopada 2022 r. w składzie:

  1. Bożena Frass – przewodniczący komisji
  2. Izabela Gaworska – członek komisji
  3. Zuzanna Lejza – członek komisji

 

zakwalifikowała do udziału w przetargu:

  1. Krzysztofa Gorczyńskiego
  2. Remigiusza Bogdańskiego

 

Podpisy komisji przetargowej:

  1. Bożena Frass – przewodniczący komisji
  2. Izabela Gaworska – członek komisji
  3. Zuzanna Lejza – członek komisji