Konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy Sobótka w sprawie projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Sobótka na lata 2024 – 2027 z perspektywą do 2030 roku”.