Konsultacje społeczne aktualizacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027Uprzejmie informujemy, że Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego ogłosiło konsultacje społeczne zmian w dokumencie pn. „Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027”. Konsultacje potrwają do 10 stycznia 2024 roku.

  • Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych znajduje się m.in. na stronie ZIT WrOF:

https://zitwrof.pl/?p=15189

  •  Formularz do zgłoszenia uwag:

https://zgloszenia.wroclaw.pl/app/form?id=171


Zapraszamy do udziału w konsultacjach oraz o udostępnienie informacji o konsultacjach zainteresowanym podmiotom. Po zakończeniu konsultacji zostanie sporządzony i upubliczniony raport z konsultacji.
 

ZGLOSZENIA.WROCLAW.PL