Informacja w sprawie świadczenia ratowniczego dla strażaka OSP

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych strażakowi ratownikowi OSP przysługuje świadczenie ratownicze (corocznie waloryzowane) z tytułu wysługi lat w OSP w wysokości 200 zł.

Prawo do tego świadczenia przysługuje strażakowi ratownikowi OSP, który czynnie uczestniczył jako członek OSP w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych (wymagany bezpośredni udział co najmniej raz w roku):

  • przez co najmniej przez 25 lat (w przypadku mężczyzn)
  • 20 lat (w przypadku kobiet)

oraz osiągnął:

  • w przypadku mężczyzn – 65. rok życia,
  • w przypadku kobiet – 60. rok życia.

Przy naliczaniu okresu czynnego uczestnictwa w działaniach ratowniczych nie jest wymagane zachowanie ciągłości wysługi lat w OSP.

Więcej informacji:

Urząd Miasta i Gminy Sobótka
tel. 71 3351226
662 – 017-498