Informacja o odśnieżaniu dróg na terenie gminy Sobótka

W związku z opadami śniegu i koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego informujemy, że usługę odśnieżania dróg będących własnością Gminy Sobótka realizuje firma HADLUX sp. z o.o. z Sobótki.

  •  Stałym dozorem i ciągłą usługą objęta jest część dróg będących we własności Gminy (na mapie zaznaczone kolorem jasnoniebieskim), pozostałe drogi utrzymywane będą w zależności od bieżących potrzeb, na dodatkowe zlecenie Gminy.
  •  W bieżącym sezonie zimowym Gmina Sobótka odpowiadać będzie wyłącznie za odśnieżanie dróg gminnych, objętych zarządem Gminy oraz dróg powiatowych na terenie miasta Sobótka. Odśnieżaniem pozostałych dróg publicznych zajmować się będą zarządcy właściwi dla danej drogi.
  •  Informujemy, że sytuacje drogowe należy zgłaszać do odpowiedniego zarządcy według następującego schematu:

 Drogi Wojewódzkie (kolor czerwony na mapie – DK35) – utrzymywane będą przez Generalną Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad rejon Wałbrzych  (telefon dyżurnego 74 841 03 65)

 Drogi Powiatowe (kolor pomarańczowy na mapie) – utrzymywane będą przez Obwód Drogowy w Mirosławicach (telefon dyżurny 71 316-22-45)

 Drogi Gminne  (kolor jasnoniebieski na mapie) – utrzymywane będą przez Gminę Sobótka (telefon dyżurny 71 335-12-56; 71 335-12-41; 71-335-12-20; 71 316-23-35)