Informacja o koniecznośći wymiany kotłów na paliwo stałe

 

Szanowni Państwo,

 

przypominamy że, zgodnie z

UCHWAŁĄ NR XLI/1407/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego, z wyłączeniem Gminy Wrocław i uzdrowisk, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

:

 

Od 1 lipca 2018r. nowo oddane kotły  muszą spełniać  wymagania  ekoprojektu odnośnie emisji cząstek stałych (pyłu) oraz nie mogą posiadać rusztu awaryjnego. 

Od 1 lipca 2018r. nowo oddane kominki  muszą spełniać  wymagania  ekoprojektu odnośnie emisji cząstek stałych (pyłu). Dopuszcza się stosowanie urządzeń zapewniających redukcję emisji pyłów.

Od 1 lipca 2024r. zakaz  używania  instalacji  niespełniających wymagań odpowiadających klasie 3 pod względem granicznych wartości emisji pyłu.

Od 1 lipca 2028 r. zakaz  używania  instalacji  spełniających wymagania odpowiadających klasie 3 i 4 pod względem granicznych wartości emisji pyłu – pozostaje jedynie 5 klasa.

Więcej informacji na stronie internetowej  https://czystezasady.pl/