Informacja o dostarczaniu decyzji podatkowych na terenie gminy Sobótka

Mieszkańcu gminy Sobótka 

Od 26 stycznia do 26 lutego pracownicy Urzędu MiG Sobótka na terenie miasta Sobótka oraz w miejscowościach:

  •  Przezdrowice,
  •  Sulistrowice,
  •  Strzegomiany
  •  Rogów Sobócki

osobiście dostarczą decyzje podatkowe oraz zawiadomienia o wysokości opłaty „śmieciowej” (w pozostałych miejscowościach ww. decyzje i zawiadomienia dostarczą sołtysi lub operator pocztowy) .

Najważniejsze informacje dotyczące doręczania przesyłek:

  •  korespondencja może być doręczana w godzinach 8:00 - 20:00;
  •  doręczyciele nie mają prawa pobierać od mieszkańców jakichkolwiek kwot pieniężnych, mają jedynie dostarczyć przesyłkę;
  •  osoby odbierające przesyłki proszone są o składanie czytelnych podpisów na potwierdzeniu odbioru;
  •  pracownik urzędu może zostawić przesyłkę u pełnoletniego domownika lub sąsiada, jeśli ten zobowiązał się do przekazania jej adresatowi;
  •  korespondencja , która z rożnych powodów nie została doręczona adresatom zostanie przesłana za pomocą operatora pocztowego.