Odbiór Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie Sobóckim