Frekwencja w gminie Sobótka 09.06.2024 r. na godz. 12:00 wyniosła 12,17%

Frekwencja w gminie Sobótka 09.06.2024 r. na godz. 12:00
Numer obwodu: Liczba osób uprawnionych do głosowania z obwodów, z których uzyskano dane o frekwencji: Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania w obwodach, z których uzyskano dane o frekwencji: Frekwencja w %:
1 2250 315 14,00%
2 1394 162 11,62%
3 1783 218 12,23%
4 989 105 10,62%
5 1438 155 10,78%
6 592 58 9,80%
7 723 83 11,48%
8 938 134 14,29%
SUMA: 10107 1230 12,17%
       
       
  Obwody:    
1 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sobótce, ul.Świdnicka 20, Sobótka (sala gimnastyczna)
2 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sobótce, ul.Świdnicka 20, Sobótka (hala sportowo-widowiskowa)
3 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sobótce, ul.Marii Skłodowskiej-Curie 19, Sobótka 
4 Szkoła Podstawowa w Świątnikach, ul. Parkowa 6, Świątniki 
5 Szkoła Podstawowa w Rogowie Sobóckim, ul. Szkolna 7, Rogów Sobócki 
6 Szkoła Podstawowa w Rękowie, ul. Nasławicka 21, Ręków 
7 Świetlica Wiejska (Mirosławice)
8 Świetlica Wiejska (Sulistrowice)