Dobre wiadomości - koryto Czarnej Wody zostanie oczyszczone

 

  • Po wielu spotkaniach i monitach w sprawie podjęcia działań w zakresie utrzymania potoku Czarna Woda - Wody Polskie zleciły oczyszczenie koryta rzeki i skarp
  • To bardzo ważne zadanie dla mieszkańców Sobótki i Rogowa Sobóckiego, bo lokalnie ten potok odpowiada za odprowadzenie wód opadowych z Masywu Ślęży
  • W procedowaniu jest decyzja budowy zbiornika w Gminie Marcinowice, który wyeliminuje zagrożenie powodziowe dla Gminy Sobótka i Gminy Kąty Wrocławskie.