Budowa kanalizacji sanitarnej w Księginicach Małych

Zarządu Województwa Dolnośląskiego przeznaczył fundusze na tą inwestycję

 

15 kwietnia 2024 roku na posiedzeniu Zarządu Województwa Dolnośląskiego, został wybrany projekt do dofinansowania złożony przez Mirosława Jarosza - Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka w naborze niekonkurencyjnym:

 pt. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Księginicach Małych”w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021–2027, działanie 2.6 Rozwój lokalny – strategie ZIT.

  •  Kwota dofinansowania wynosi 840.000 zł
  •  Całkowita wartość projektu wynosi 1.476.000 zł.

Niniejsze zadanie będzie polegało na budowie kanalizacji sanitarnej w Księginicach Małych przy ulicy Zbożowej. W zakres rzeczowy inwestycji wchodzi wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej o długości 541 mb, w tym:

  •  kolektor grawitacyjny PVC 200 mm – 426 mb,
  •  przyłącza (do granicy działki) PVC 160 mm – 115 mb,
  •  prace związane z odtworzeniem nawierzchni żwirowej drogi.

Główną grupą docelową przedmiotowego projektu są mieszkańcy miejscowości Księginice Małe, którzy będą bezpośrednimi użytkownikami wybudowanej kanalizacji sanitarnej, korzystający z usług w zakresie odprowadzenia ścieków, którym zapewniona zostanie infrastruktura przystosowana do ich potrzeb.

Realizacja projektu przyczyni się do poprawy jakości instalacji sieci kanalizacyjnej obszaru gminy, co wpłynie korzystnie na jakość życia jej mieszkańców, poprawę prowadzenia działalności na terenie gminy oraz ogólne polepszenie jej wizerunku.

Celami projektu są:

  •  poprawa wyposażenia w niezbędną infrastrukturę tych obszarów, na których nie powstała jeszcze kanalizacja sanitarna,
  • zmniejszenie kosztów oczyszcza ścieków w rejonach niewyposażonych w kanalizację sanitarną,
  •  likwidacja szamb (także nieszczelnych), a przez to zwiększenie ilości ścieków, które trafiają do oczyszczalni ścieków,