Badanie ankietowe z zakresu rolnictwa - Koniunktura w gospodarstwie rolnym.